Hotărârea din 15 decembrie 2022, TimePartner Personalmanagement (C-311/21, EU:C:2022:983)

Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN > Articole > Jurisprudenta > Hotărârea din 15 decembrie 2022, TimePartner Personalmanagement (C-311/21, EU:C:2022:983)

 

Prezentăm rezumatul  Hotărârii din 15 decembrie 2022, TimePartner Personalmanagement (C-311/21, EU:C:2022:983)

Hotărârea din 15 decembrie 2022, TimePartner Personalmanagement (C-311/21, EU:C:2022:983) se referă la interpretarea Directivei 2008/104/CE privind munca prin agent de muncă temporară într-un caz referitor la remunerația lucrătorilor temporari în Germania.

În acest caz, o lucrătoare temporară, denumită CM, angajată de TimePartner Personalmanagement GmbH, a primit o remunerație inferioară față de lucrătorii comparabili angajați direct de întreprinderea utilizatoare. Acest lucru se datora unei convenții colective care permitea remunerații mai mici pentru lucrătorii temporari în sectorul comerțului cu amănuntul.

CM a contestat această diferență de tratament în instanță, invocând încălcarea principiului egalității de tratament prevăzut în Directiva 2008/104. În cele din urmă, cazul a ajuns în fața Curții Federale pentru Litigii de Muncă din Germania, care a adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene cinci întrebări preliminare cu privire la interpretarea dispozițiilor relevante ale directivei.

Curtea de Justiție a stabilit că, deși Directiva 2008/104 nu impune un nivel de protecție specific lucrătorilor temporari care să depășească cel stabilit pentru lucrătorii în general, o convenție colectivă care autorizează diferențe de tratament în detrimentul lucrătorilor temporari trebuie să le acorde acestora avantaje care să compenseze diferența de tratament suportată.

De asemenea, Curtea a subliniat că convențiile colective care permit astfel de diferențe de tratament trebuie să fie supuse controlului jurisdicțional efectiv pentru a verifica dacă acestea respectă obligația de a garanta protecția generală de care se bucură lucrătorii temporari.

Astfel, în acest caz specific, instanțele germane trebuie să verifice dacă convenția colectivă respectivă asigură protecția generală de care se bucură lucrătorii temporari și dacă avantajele compensatorii acordate în ceea ce privește condițiile de bază de muncă și de angajare compensează diferența de tratament suportată.

Această hotărâre reiterează importanța garantării unei protecții adecvate pentru lucrătorii temporari și subliniază necesitatea unui control jurisdicțional efectiv al convențiilor colective care permit diferențe de tratament în acest domeniu.

Iacob- Constantin DRĂGAN

Avocat

Baroul București