Drept administrativ

Avocat Dragan > Drept administrativ

Cabinetul nostru asigură următoarele categorii de servicii juridice în materia dreptului administrativ:

Consilierea clienților privind:

 • drepturile și obligațiile părților unui contract administrativ
 • încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului
 • contractul de concesiune
 • contractul de achiziție publică
 • contractul de închiriere a a unui bun proprietate publică
 • contractul de atribuire în folosință cu titlu gratuit a unui bun proprietate publică
 • accesul persoanelor la informații de interes public
 • sancțiunile prevăzute de OG 2/2001
 • cauzele care înlătură răspunderea contravențională

Asistență juridică și și reprezentare în instanța de contencios administrativ în cauze privind:

 • plângeri prealabile
 • acțiuni în contencios
 • suspendare act administrativ fiscal
 • cereri, contestații privind achizițiile publice în fața CNSC
 • plângeri împotriva deciziilor CNSC
 • contestații decizii ANRP
 • plângeri împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției