Drept administrativ

Cabinetul nostru oferă următoarele categorii de servicii juridice în materia dreptului administrativ:

  1. Consultanță și asistență juridică în domeniul dreptului administrativ, pentru persoane fizice și juridice, în legătură cu relațiile cu autoritățile publice și cu alte persoane juridice.
  2. Reprezentare în fața autorităților publice și a altor persoane juridice în procedurile administrative și în litigiile care au ca obiect dreptul administrativ.
  3. Asistență și reprezentare în procedurile de contestație a actelor administrative și în litigiile de drept administrativ la instanțele judecătorești.
  4. Asistență și reprezentare în procedurile de soluționare a conflictelor de muncă cu autoritățile publice și în litigiile de dreptul muncii la instanțele judecătorești.
  5. Asistență și reprezentare în procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și în litigiile de dreptul achizițiilor publice la instanțele judecătorești.
  6. Asistență și reprezentare în procedurile de soluționare a litigiilor privind obligațiile fiscale față de autoritățile publice.