Deprecated: Funcția is_staging_site este considerată învechită începând cu versiunea 3.3.0. Folosește în locul ei in_safe_mode. in /home/avocatdr/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
Reglementarea influencerilor in Franta | Iacob Constantin DRĂGAN
Deprecated: Funcția is_staging_site este considerată învechită începând cu versiunea 3.3.0. Folosește în locul ei in_safe_mode. in /home/avocatdr/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Reglementarea influencerilor in Franta

Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN > Articole > Reglementarea influencerilor in Franta

 

Prezentam  in rezumat  LEGEA nr. 2023-451 din 9 iunie 2023 pentru reglementarea influenței comerciale și combaterea exceselor influencerilor pe rețelele sociale , adoptata de Franta, publicata in  Jurnalul Oficial nr. 133 din 9 iunie 2023

 

I. Notiune

 

Persoanele fizice sau juridice care, în schimbul unor beneficii, își folosesc notorietatea în fața audienței lor pentru a comunica în mod electronic conținuturi menite să promoveze direct sau indirect bunuri, servicii sau o cauză de orice fel, desfășoară activitatea de influență comercială prin mijloace electronice( art. 1)

II. Modificari  ale legilor( art. 2)

 

Articolul L. 7124-1 din Codul Muncii este modificat în felul următor:

1° La sfârșitul punctului 5, cuvintele „de partajare de videoclipuri” sunt înlocuite cu cuvintele „online în sensul litera i a articolului 3 din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind piața unică a serviciilor digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale)”;

2° La sfârșitul primei propoziții din ultimul alineat, cuvintele „de partajare de videoclipuri” sunt înlocuite cu cuvintele „online menționată la același punct 5”.

Legea nr. 2020-1266 din 19 octombrie 2020, având ca scop reglementarea exploatării comerciale a imaginii copiilor cu vârsta sub șaisprezece ani pe platformele online, este modificată în felul următor:

1° În prima propoziție din alineatul I al articolului 3 și în prima propoziție a articolului 4, cuvintele „de partajare de videoclipuri” sunt înlocuite cu cuvintele „online în sensul litera i a articolului 3 din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind piața unică a serviciilor digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale)”;

2° În prima propoziție din alineatul IV al articolului 3 și în alineatul 2 al articolului 4, cuvintele „de partajare de videoclipuri” sunt înlocuite cu cuvintele „online în sensul litera i a articolului 3 din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 menționat anterior”;

3° Articolul 3 este completat cu un alineat V cu următorul cuprins: „V.-Contractul care leagă advertiserul, persoana care desfășoară activitatea de influență comercială prin mijloace electronice, în sensul articolului 1 din Legea nr. 2023-451 din 9 iunie 2023 privind reglementarea influenței comerciale și combaterea exceselor influențatorilor pe rețelele sociale, sau reprezentantul legal al acestei persoane, în cazul în care aceasta este minoră, este supus prevederilor articolului 8 din aceeași lege.”

III.-În prima propoziție a articolului 15-1 din Legea nr. 86-1067 din 30 septembrie 1986 privind libertatea comunicării, cuvintele „de partajare de videoclipuri” sunt înlocuite cu cuvintele „online, în sensul litera i a articolului 3 din Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind piața unică a serviciilor digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale)”.

III. Interdicții privind promovarea anumitor bunuri și servicii (articolele 3-4)

 

Conform legilor și regulamentelor europene privind promovarea și publicitatea online, activitatea de influență comercială este supusă unor restricții și interdicții specifice. Astfel, promovarea anumitor bunuri și servicii, cum ar fi băuturile cu adaos de zahăr sau săruri, produsele cu nicotină sau intervențiile estetice, este interzisă.

De asemenea, se interzice promovarea produselor sau serviciilor financiare specifice, cum ar fi contractele financiare sau ofertele publice de jetoane. Abonamentele la  pronosticuri sportive nu pot fi promovate de către persoanele care desfășoară activitate de influență comercială.

În ceea ce privește jocurile de noroc, comunicările comerciale în acest domeniu sunt permise doar pe platforme online care exclud utilizatorii sub optsprezece ani și trebuie însoțite de notificări clare referitoare la interdicție.

De asemenea, este interzisă vânzarea sau ofertele promoționale pentru acțiunile menționate în Codul muncii. Încălcarea acestor reguli atrage sancțiuni penale și amenzi, iar în unele cazuri, poate fi impusă chiar interdicția de a desfășura activități profesionale sau sociale.

IV. Obligații de informare referitoare la promovarea anumitor bunuri și servicii (articolele 5-6)

Persoanele care desfășoară activitatea de influență comercială prin mijloace electronice trebuie să indice explicit că promovează bunurile, serviciile sau orice altă cauză, prin mențiunea „Publicitate” sau „Colaborare comercială”.

Legea prevede că această declarație trebuie să fie clară, lizibilă și identificabilă pe imagine sau videoclip, în toate formatele, pe toată durata promoției. Omiterea de a indica adevărata intenție comercială a unei comunicări constituie o practică comercială înșelătoare prin omisiune și se pedepsește cu sancțiuni penale și amenzi.

Conținuturile care includ modificări ale imaginilor pentru a afecta aspectul fizic al persoanelor trebuie însoțite de mențiunea „Imagini retușate”, iar conținuturile generate de inteligență artificială trebuie însoțite de mențiunea „Imagini virtuale”.

Atunci când promovarea se referă la înscrierea la o acțiune de formare profesională finanțată de organismele specificate și menționate la articolul L. 6316-1 din Codul muncii, persoanele de influență comercială trebuie să includă informații detaliate despre finanțare, angajamente și norme de eligibilitate asociate, identitatea prestatorului de servicii responsabil pentru acțiunea de formare și prestatorul de servicii la care se face referire în serviciul dematerializat menționat în articolul L. 6323-9 din Codul muncii.

Încălcarea dispozițiilor de mai sus atrage sancțiuni penale, inclusiv închisoare și amenzi. Modalitățile de aplicare sunt definite prin decret în Consiliul de Stat.

Persoanele de influență comercială care se ocupă exclusiv de comercializarea produselor (nu și de livrarea acestora) au responsabilitatea față de cumpărător și trebuie să furnizeze informații privind identitatea furnizorului, disponibilitatea și legalitatea produselor, inclusiv faptul că acestea nu sunt contrafăcute.

 V. Dispoziții generale privind activitatea agentului influencer, contractele de influență comercială prin mijloace electronice, răspunderea civilă solidară și asigurarea civilă profesională (articolele 7-9)

 

Activitatea agentului de influență comercială constă în reprezentarea, cu titlu oneros, a persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activitatea de influență comercială prin mijloace electronice, în scopul promovării, contra cost, a bunurilor, serviciilor sau a oricărei cauze. Aceste persoane au responsabilitatea de a proteja interesele clienților pe care îi reprezintă și de a evita conflictele de interese, asigurând conformitatea cu legea.

Contractul între persoanele care desfășoară activitatea de influență comercială și agenții de influență trebuie să fie încheiat în scris și să cuprindă informații detaliate privind identitatea părților, misiunile încredințate, remunerația, drepturile și obligațiile fiecărei părți, inclusiv în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. Contractul trebuie să fie în conformitate cu legile aplicabile, cum ar fi Codul consumatorului, Codul proprietății intelectuale și prezenta lege, în special atunci când activitatea de influență comercială vizează un public stabilit pe teritoriul francez.

Persoanele care desfășoară activitatea de influență comercială și agenții de influență răspund solidar pentru prejudiciile cauzate terților în executarea contractului de influență comercială.

Persoanele de influență comercială care nu sunt stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene, al Confederației Elvețiene sau al Spațiului Economic European trebuie să desemneze o persoană juridică sau fizică pentru a asigura reprezentarea lor legală pe teritoriul Uniunii Europene. Această persoană desemnată răspunde pentru respectarea prezentei legi și trebuie să asigure cooperarea eficientă cu autoritățile competente.

Persoanele de influență comercială stabilită în afara Uniunii Europene trebuie să încheie o asigurare civilă la un asigurător stabilit în Uniunea Europeană atunci când activitatea lor vizează publicul stabilit pe teritoriul francez. Modalitățile de aplicare a acestor dispoziții sunt definite prin decret al Consiliului de Stat.

 VI. Reglementarea conținutului difuzat de persoanele care exercită activitatea de influență comercială prin mijloace electronice (articolele 10-15):

 

Furnizorii de servicii de găzduire trebuie să instituie mecanisme pentru notificarea conținutului ilegal de către entități sau persoane fizice.

Furnizorii de servicii intermediare trebuie să ia măsuri pentru tratarea cu prioritate a notificărilor de la notificatorii de încredere.

Autoritățile competente pot emite ordine către furnizorii intermediari pentru acțiuni specifice privind conținutul difuzat de influențatorii comerciali.

VII.  Acțiuni de sensibilizare a publicului tânăr cu privire la influența comercială și combaterea exceselor influențatorilor pe rețelele sociale (articolele 16-18):

 

Se promovează colaborarea dintre stat și operatorii platformelor online pentru a furniza informații relevante publicului cu privire la drepturile și obligațiile persoanelor care desfășoară activități de influență comercială.

Se încurajează furnizarea de formare utilă pentru influențatorii comerciali și utilizatorii platformelor online pentru a preveni încălcarea dispozițiilor legii.

Utilizatorii sunt încurajați să raporteze orice încălcare a normelor sectoriale comise de influențatorii comerciali.

Se prevăd sancțiuni penale și amenzi pentru persoanele care promovează oferte de investiții online încălcând interdicțiile stabilite de lege.

VIII. Concluzii

 

Prin aplicarea acestor reguli și legi, se promovează un mediu online mai sigur, transparent și etic pentru publicul larg.

Această reglementare contribuie la construirea unui mediu digital în care consumatorii se pot bucura de produse și servicii de încredere, iar influențatorii și comercianții online își pot desfășura activitatea într-un mod responsabil și respectuos față de publicul lor.

În acest fel, reglementarea influenței comerciale prin mijloace electronice și publicitatea online își aduce contribuția la promovarea unui mediu digital mai sănătos, mai echitabil și mai benefic pentru toți utilizatorii.

În plus, această reglementare privind influența comercială prin mijloace electronice și publicitatea online reprezintă un pas semnificativ în direcția unei mai mari armonizări la nivel european în domeniul protecției consumatorilor și al eticii digitale. Prin adoptarea acestei legi, s-a demonstrat că autoritățile  franceze sunt preocupate de protecția drepturilor și intereselor publicului în spațiul digital.

De asemenea, este încurajator să vedem cum alte țări europene, precum Italia, își exprimă interesul și susținerea pentru reglementarea influenței comerciale online.

Aprobarea consultării publice de către Autoritatea de Reglementare în Comunicații din Italia, care vizează respectarea standardelor audiovizuale similare cu cele aplicabile televiziunii și la cerere, demonstrează o abordare proactivă și deschisă în abordarea aspectelor legate de conținutul digital difuzat pe rețelele de socializare.

Pe baza estimărilor recente, există 350.000 de influenți în Italia.

Potrivit companiei DeRev, în 2022 cifra de afaceri pe social media a fost de 308 milioane și anul acesta va urca la 348 milioane (+13%), dar situația variază în funcție de platformă.

Dacă pe Facebook se înregistrează o dispariție progresivă a creatorilor , pe Instagram cea mai mare creștere a onorariilor (+14,4%) este pentru cei cu până la 300.000 de urmăritori și mult mai puțin pentru mega influenceri (+1,8%) cu o comunitate de peste un milion.

Pe TikTok, taxele celor cu între 300.000 și un milion de urmăritori sunt în creștere (+10,5%), iar cele ale celor mai tineri sunt în scădere. Onorariile pentru o contribuție de la vedete cu milioane de urmăritori pot ajunge chiar și la 80.000 de euro, în timp ce micro-influenceri cu o urmărire de zece mii de persoane pot ajunge de la 50 la 1.500. Youtube plătește mai mult , Facebook mai puțin.

Se așteaptă ca acest efort de reglementare   al  Frantei  si Italiei deopotriva, să fie un exemplu pentru alte țări europene și să determine și alte state să facă pași importanți în adoptarea unei legislații similare pentru a proteja și asigura buna funcționare a mediului digital.

 

Referințe

https://santepsy.ascodocpsy.org/index.php?lvl=bulletin_display&id=31085

 

https://www.rainews.it/articoli/2023/07/nuove-regole-per-gli-influencer-arriva-la-stretta-di-agcom-7983bb0f-b96f-4c97-a8e9-099092211356.html

Iacob Constantin DRAGAN

Avocat

Baroul Bucuresti