Despre noi

Avocat Dragan > Despre noi

Cabinetul de avocat “Drăgan Iacob – Constantin” a fost fondat  de actualul titular la data de 31.01.2005, în baza Deciziei Baroului București nr. 426/31.01.2005.

Cabinetul a luat ființă după ce avocatul titular a activat timp de 2 ani  în cadrul unui Cabinet de avocatură, ca avocat stagiar și definitiv, apoi timp de 2 ani ca avocat definitiv colaborator în cadrul unei societăți   civile profesionale de avocați din București cu parteneri români și străini.

Titularul Cabinetului este avocat definitiv, cu o vechime in profesie din anul 2000, are drept de a pune concluzii la instanțele de orice grad din România. Absolvent  de   master în dreptul afacerilor și al unui  curs postuniversitar de dreptul muncii și protecției sociale,  precum și a mai multor cursuri de pregătire în domeniul juridic și  antreprenoriat, avocatul Drăgan Iacob – Constantin este în măsură să  ofere clienților servicii juridice conform cu cerințele și așteptările acestora.

Totodată, Drăgan Iacob – Constantin este traducător și interpret  autorizat de Ministerul Justiției pentru limba italiană, vorbitor al acestei limbi din anul 1991.

Cabinetul oferă asistență și consultanță în: drept  civil, drept comercial, drept administrativ, dreptul muncii, drept fiscal,  consultanță juridică privind managementul și administrarea afacerilor,  insolvență, dreptul penal al afacerilor, s.a.

In perioada anterioară dar și ulterioară înființării cabinetului, avocatul Drăgan Iacob Constantin a participat la negocierea si finalizarea mai multor contracte interne si internaționale, acordând consultanță juridică privind investițiile imobiliare în Bulgaria,  ocazie cu care a avut apariții în presa scrisă și TV( Adevărul, Capital, Pro Tv, Antena 3, TVR), situri specializate de business si imobiliare. Totodată au fost consiliați clienți inclusiv pentru achiziții imobiliare în Caraibe.

Totodată  Cabinetul a fost selectat de  diverse  grupuri  de investitori pentru asigurarea  asistenței în  vederea implementării unor proiecte importante, precum: parcuri fotovoltaice,  dezvoltarea unor rețele de optică medicală, implementarea unui proiect privind o clinică medicală oftalmologică,  investiții in piața imobiliară, tranzacții privind vânzarea afacerilor, ș.a.

În ultima perioadă, activitatea cabinetului s-a axat pe atragerea investițiilor străine, participarea la negocierea unor importante contracte de achiziții de lucrări și servicii,  vânzări de afaceri, implementarea unor proiecte privind dezvoltarea afacerilor, diverse activități juridice de consultanță pentru afaceri.

Pe partea de litigii, Cabinetul s-a axat in general pe litigii privind dreptul de proprietate, inclusiv cele izvorâte din  legile privind măsurile reparatorii ( e.g. Legea 10/2001), recuperări de creanțe, drepturi izvorâte din contracte comerciale interne si internaționale, insolvență, contracte civile si comerciale, contestații în materia dreptului administrativ și a dreptului  fiscal, litigii de dreptul muncii, etc.

Avocatul  titular a participat la diverse seminarii  și conferințe naționale și internaționale , la  diverse programe de pregătire și formare continuă, pentru a  fi permanent actualizat   cu  schimbările majore  din legislație și din piața de business.

Avocatul Drăgan Iacob Constantin a scris  diverse articole  cu tematică juridică, dintre care menționăm:

  • Revista Română de Dreptul Muncii, nr. 5/2015– Considerații cu privire la  salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor  reglementări ale  art. 92 alin. (3) si (4) din Codul muncii  republicat. Mai 2015.( revistă indexată în baze de date internaționale: EBSCO, PRO QUEST, HEINONLINE). Articolul a fost preluat și publicat inclusiv pe juridice.ro, wolterskluwer.ro .
  • Acta Universitatis George Bacovia, Bacău- iunie 2017: Atragerea răspunderii  pentru intrarea în insolvență.  Persoanele responsabile în accepțiunea  art. 169 din legea 85/2014 nu sunt în mod obligatoriu reprezentanții legali ai  debitorului.(  revistă indexată în:
    SCIPIO -Scientific Publishing Information Online; C.E.E.O.L.(Central and Eastern European Online Library);  ProQuest; EBSCO).
  • Revista Română de Dreptul Muncii nr. 2/2022- iulie 2022- Caracterul temporar  al misiunii temporare. Prelungiri succesive, între legalitate și abuz.https://www.ujmag.ro/speciale/abonamente-reviste-de-specialitate/revista-romana-de-dreptul-muncii-nr-2-2022/?ref=ultimele_carti_vazute_pagina_https://www.ujmag.ro/reviste/revista-romana-de-dreptul-muncii
  • Articole, interviuri pe tema investițiilor imobiliare- www.zf.ro, Pro TV, TVR, Antena1,etc; 2008-2009
  • Despre investițiile imobiliare in Caraibe- www.capital.ro  aug. 2009
  • Achiziția  caselor  în străinătate- www.adevărul.ro        oct. 2008
  • Diverse articole pe situl avocatdragan.ro, 2015-2022