Potrivit art. 129 din statutul profesiei de avocat onorariile sunt:

  • Onorarii orare
  • Onorarii fixe(forfetare)
  • Onorarii de succes

În cadrul contractului de asistență juridică, în funcție de tipul activității, se vor  fixa onorariile, astfel:

I. Activități cu caracter necontencios

1. Pentru acordarea de consultații juridice–  onorariul fix, orar sau combinat

2. Pentru redactare de notificări, adrese, corespondențe– onorariu orar

3. Pentru  asistență și /sau reprezentare:

  • onorariu fix per activitatea respectivă
  • onorariu fix  combinat cu onorariul de succes
  • onorariu orar
  • onorariu orar combinat cu onorariu de succes

4.  Redactare de acte, scrisori, contracte, tranzacții, memorii, alte acte- onorariul fix, orar sau combinat, după caz.

II. Activități cu caracter contencios

Acțiuni în instanță

  • onorariu fix/ședință sau per proces
  • onorariu fix/ședință sau per  proces, combinat cu onorariu de succes

În funcție de complexitatea cazului onorariile vor fi convenite cu clientul, respectând tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul UNBR.

Termenele de plata vor fi analizate pt fiecare caz în parte.

LiNK:

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 353 din 08 iunie 2023 privind actualizarea onorariilor prevăzute în „Ghidul orientativ al onorariilor minimale” cu Indicele lunar al Prețurilor de Consum (IPC) aferent perioadei august 2020 – aprilie 2023

https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2023/06/Hotarare-Consiliu-353-2023_ghid-onorarii-minimale-recomandate_actualizare-IPC-aug2020-apr2023_cu-anexa_comunicata.pdf