Potrivit art. 129 din statutul profesiei de avocat onorariile sunt:

  • Onorarii orare
  • Onorarii fixe(forfetare)
  • Onorarii de succes

În cadrul contractului de asistență juridică, în funcție de tipul activității, se vor  fixa onorariile, astfel:

I. Activități cu caracter necontencios

1. Pentru acordarea de consultații juridice–  onorariul fix, orar sau combinat

2. Pentru redactare de notificări, adrese, corespondențe– onorariu orar

3. Pentru  asistență și /sau reprezentare:

  • onorariu fix per activitatea respectivă
  • onorariu fix  combinat cu onorariul de succes
  • onorariu orar
  • onorariu orar combinat cu onorariu de succes

4.  Redactare de acte, scrisori, contracte, tranzacții, memorii, alte acte- onorariul fix, orar sau combinat, după caz.

II. Activități cu caracter contencios

Acțiuni în instanță

  • onorariu fix/ședință sau per proces
  • onorariu fix/ședință sau per  proces, combinat cu onorariu de succes

În funcție de complexitatea cazului onorariile vor fi convenite cu clientul, respectând tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul UNBR,   disponibil aici:

http://www.unbr.ro/hotararea-consiliului-unbr-nr-82-din-17-18-iulie-2020-prin-care-se-aproba-ghidul-orientativ-al-onorariilor-minimale-prevazut-in-anexa/

https://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2021/08/Hotarare-Consiliu-174-2021_ghid-onorarii-minimale-recomandate_comunicata_f.pdf

Termenele de plata vor fi analizate pt fiecare caz în parte.