Deprecated: Funcția is_staging_site este considerată învechită începând cu versiunea 3.3.0. Folosește în locul ei in_safe_mode. in /home/avocatdr/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
Drept comercial | Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN
Deprecated: Funcția is_staging_site este considerată învechită începând cu versiunea 3.3.0. Folosește în locul ei in_safe_mode. in /home/avocatdr/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031

Drept comercial

 

Cabinetul nostru oferă servicii de asistenta juridica, consultanta si reprezentare , cum ar fi:

Constituire societăți și modificare acte constitutive

 

 • Identificarea formei juridice cele mai adecvate pentru societatea dorită, în funcție de obiectul de activitate și de numărul de asociați/acționari
 • Redactarea actelor constitutive și a tuturor documentelor necesare pentru înregistrarea societății la Oficiul Registrului Comerțului
 • Depunerea documentelor necesare la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea autorizațiilor necesare în funcție de forma juridică a societății
 • Înființarea unui cont bancar și obținerea unui cod de înregistrare fiscală
 • Modificarea actelor constitutive ale societății, atunci când este cazul (cum ar fi schimbarea obiectului de activitate, majorarea sau diminuarea capitalului social, cesionarea partilor sociale , modificarea obiectelor de activitate, adaugarea altor clauze etc.)
 • dizolvari, lichidari, radieri

Constituire și radiere PFA, PFI, Asociații familiale, Cabinete medicale

 • întocmirea dosarului de constituire și reprezentarea la Registrul comerțului, ANAF, inclusiv on-line cu semnătură electronică
 • întocmirea dosarelor privind mențiunile : mutare sediu, modificare CAEN
 • întocmirea dosarelor privind dizolvarea și lichidarea voluntară, radierea
 • alte activități juridice în relația cu Registrul Comerțului și cu ANAF
 • întocmirea dosarelor pentru autorizarea cabinetelor medicale și a cabinetelor cu activitate conexă actului medical, reprezentarea în relația cu Colegiul Medicilor, ANAF, DSP.

Constituire și radiere Asociații și fundații

 • întocmirea dosarului de constituire și reprezentarea la  Judecătorie  și  ANAF
 • întocmirea dosarelor privind mențiunile 
 • întocmirea dosarelor privind  dizolvarea și lichidarea voluntară, radierea
 • alte activități juridice în relația cu  Judecătoria și  cu ANAF
 • reprezentarea în relația cu contabilii, lichidatorii judiciari

Redactare acte,  contracte și declarații  în materia dreptului comercial

 • adrese, scrisori, memorii , tranzacții
 • proiecte de fuziune
 • antecontracte  și contracte de vânzare
 • acte constitutive societăți, asociații și fundații
 • acte de mecenat
 • declarații de asociat, administrator, fondatori
 • contracte de cesiune de părți sociale
 • contracte de vânzare de acțiuni
 • contracte de administrare
 • contracte de comision
 • contracte de agenție comercială
 • contracte de consultanță fonduri structurale
 • contracte de consultanță în afaceri
 • contracte de consultanță fiscală
 • contracte de furnizare de servicii contabile
 • contracte de furnizare de produse
 • contracte de donație
 • contract de escrow
 • contracte de factoring
 • contracte de consulting-engineering
 • contracte de garanție reală mobiliară
 • contracte de garanție  a gestionarului
 • contracte de impresiariat artistic
 • contracte de amanet
 • contracte de consignație
 • contracte  de distribuție exclusivă
 • contracte  de antrepriză
 • contracte  de franciză
 • contracte de know-how
 • contracte  de leasing
 • contracte de lohn
 • contracte de asociere în participație
 • contracte de concesiune
 • contracte de credit bancar
 • contracte de depozit bancar
 • contracte de împrumut de consumație
 • contracte de sponsorizare
 • contracte de tranport
 • contracte de ipotecă
 • contracte de after-school
 • contracte de servicii sociale
 • contracte de intermediere
 • contracte de furnizare de servicii
 • contracte de publicitate
 • contracte de joint-venture
 • contracte de  editare
 • contracte de web design și asistență tehnică
 • contracte de web hosting
 • contracte de furnizare de  servicii infomatice
 • contracte de asigurare
 • contracte de cesiune și licență a mărcii

Asistență juridică și reprezentare pentru societăți

 • asistență  la întocmirea diverselor acte, contracte  și proceduri în cadrul organizației
 • asistență la negocierea contractelor și încheierea tranzacțiilor
 • asistență  acordată  board- managementului
 • asistență acordată departamentelor organizației:  juridic,  financiar, contabilitate, resurse-umane, marketing, import- export, producție, secretariat, public-relations etc.
 • asistență în cadrul ședințelor AGA, C.A.
 • asistență în cadrul întâlnirilor managerilor cu diverse  autorități
 • asistență  în cazul controalelor autorităților
 • asistență în procedura de reorganizare, restructurare
 • asistență și reprezentare în proceduri  de vânzări și achiziții
 • reprezentarea societății în fața oricăror persoane fizice sau juridice cu care intră în  relații de afaceri
 • reprezentarea societății în raport cu autoritățile statului
 • reprezentarea societății privind obținerea autorizațiilor, avizelor, etc.
 • asistență și reprezentare în procedura medierii
 • note de consultanță scrisă

Asistență juridică și reprezentare în instanță

 • acțiuni în pretenții
 • actiuni în daune-interese
 • acțiuni în restituirea plății nedatorate
 • acțiuni privitoare la înmatricularea, radierea și lichidarea societăților, asociațiilor și fundațiilor
 • acțiuni întemeiate pe îmbogățirea fără just temei
 • acțiuni în revendicare
 • recuperare de creanțe
 • acțiuni în pronunțarea unei hotărâri care să țină  loc de contract
 • dizolvări, lichidări 
 • contestații la executare
 • contestații diverse
 • compensații
 • interpretarea contractului
 • rezilieri, rezoluțiuni
 • acțiuni în anulare
 • acțiuni în constatare
 • ordonanțe președințiale
 • ordonanțe de plată, inclusiv Ordonanța europeană de plată
 • acțiuni în  răspundere  patrimonială
 • acțiuni în răspundere contractuală
 • cereri cu valoare redusă
 • procedura europeană a cererilor cu valoare redusă
 • obligația de a face
 • reexaminări taxe de timbru
 • executarea contractului
 • executarea in natură sau prin echivalent
 • acțiune revocatorie
 • acțiuni rezultate din garanții
 • simulația
 • alte acțiuni diverse