Categorie: Articole

Avocat Dragan > Articole

Caracterul temporar al misiunii temporare. Prelungiri succesive , între legalitate și abuz.

Articol publicat în Revista română de Dreptul muncii nr. 2/2022. https://www.ujmag.ro/speciale/abonamente-reviste-de-specialitate/revista-romana-de-dreptul-muncii-nr-2-2022/?ref=pagina_https://www.ujmag.ro/cautare

Read More
judges desk with gavel and scales

ICCJ- Jurisprudenta dividende: Suma primita de asociatul unic care nu a facut dovada folosirii in scopul desfasurarii activitatii economice trebuie considerata dividend.

disponibil aici: https://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=149032

Read More
a police officer standing near white concrete pillars of a building

Jurisprudenta CJUE- C681/18, JH împotriva KG

            Tribunalul din Brescia, învestit cu  soluționarea unui  litigiu dintre un lucrător  angajat de o societate de muncă temporară  și societatea utilizatoare, referitor la cererea  lucrătorului  de a obține o decizie privind stabilirea a unui raport de muncă pe durată nedeterminată cu pârâtul , a adresat următoarele întrebări CJUE:             „Articolul 5 alineatul (5) din […]

Read More
insolventa

Jurisprudența CJUE- munca temporară

Recent, CJUE,  prin   Hotărârea Curții- Camera a doua , din 17 martie 2022, în cauza C-232/20, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 TFUE de Landesarbeitsgericht Berlin‑Brandenburg (Tribunalul Superior pentru Litigii de Muncă din Berlin‑Brandenburg, Germania), Werk Berlin, între NP, pe de o parte, și Daimler AG, Mercedes‑Benz Werk […]

Read More
white and black braille machine

Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvență

Articol publicat în : Acta Universitatis George Bacovia ACTA UNIVERSITATIS GEORGE BACOVIA. JURIDICA is indexed in: SCIPIO -Scientific Publishing Information Online; C.E.E.O.L.(Central and Eastern European Online Library); ProQuest; EBSCO Articol disponibil pentru vizualizare mai jos: https://www.ugb.ro/Juridica/Issue11ROEN/10._Atragerea_raspunderii_pentru_intrarea_in_insolventa.Constantin_Dragan.RO.pdf https://www.academia.edu/38750049/Iacob_Constantin_DR%C4%82GAN

Read More
person holding fan of banknotes

Considerații cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor reglementări ale art. 92 alin. (3) și (4) din Codul muncii republicat

Articol publicat în Revista Română de Dreptul muncii,  nr. 5/2015 și are la bază legislația relevantă până la data scrierii articolului, aprilie 2015.  Revistă indexată în baze de date internaționale: EBSCO, PRO QUEST, HEINONLINE). Pentru detalii: https://www.juridice.ro/382436/revista-romana-de-dreptul-muncii-nr-52015.html https://www.proquest.com/openview/77bd19d7d99d338c1c015253df96fddb/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=2026876 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Read More
crop businessman giving contract to woman to sign

Contractul de muncă temporară

 Contractul de muncă temporară[1] 1. Noțiunea În legislația noastră, contractul de muncă temporară este definit de art. 94 alin.(1)din Codul muncii, rep[2].  ca fiind „un contract individual de muncă, ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară și salariatul temporar, pe durata unei misiuni”. Art. 88 alin.(5) din Codul muncii, republicat, prevede că […]

Read More
sign pen business document

Participanții la raportul juridic privind munca temporară(1)

Acest raport este caracterizat printr-o relație  triunghiulară în care intervin trei participanți, și anume: agentul de muncă temporară salariatul temporar utilizatorul 1. Agentul de muncă temporară 1.1.Noțiunea de agent de muncă temporară Agentul de muncă temporară  este definit de art. 88 alin. (3) din Codul muncii,  republicat,   ca fiind „persoana juridică,[2] autorizată de Ministerul Muncii, […]

Read More
close up shot of a law book

Reglementări interne privind munca prin agent de muncă temporară

Reglementări interne privind munca prin agent de muncă temporară[1] 1. Enumerare Munca prin agent de muncă temporară a făcut obiectul reglementării în țara noastră pentru prima dată în anul 2003 odată cu adoptarea legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, iar condiţiile de înfiinţare şi funcţionare ale agentului de munca temporară au fost adoptate prin Hotărârea […]

Read More
flag of different countries un members

Sumară analiză a reglementărilor internaționale cu privire la munca prin agent de muncă temporară

1. Caracteristici generale ale muncii prin agent  de muncă temporară Munca temporară presupune o relație triunghiulară cu trei participanți :  agentul de muncă temporară în calitate de angajator, lucrătorul -salariatul – temporar și un terț denumit utilizator. Agentul de muncă temporară este pilonul central al acestui raport  triunghiular între participanți, raport ce se materializează prin […]

Read More