CABINET DE AVOCAT
DRĂGAN IACOB-CONSTANTIN
Serviciile noastre juridice acoperă un spectru larg al dreptului afacerilor.

Drăgan Iacob Constantin- Traducător autorizat Ministerul Justiției, limba italiană

Arii de practică

Drept administrativ

Cabinetul nostru asigură următoarele categorii de servicii juridice în materia dreptului administrativ: Consilierea clienților privind: drepturile și obligațiile părților unui contract administrativ încheierea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului contractul de concesiune contractul de achiziție publică contractul de închiriere a a unui bun proprietate publică contractul de atribuire în folosință cu titlu gratuit a unui bun proprietate […]

Drept civil

Consultanță privitoare la drepturi și obligații civile rezultate din raporturi patrimoniale și nepatrimoniale Exemplificare: gajul general al creditorilor subrogația reală cu titlu universal, personală și reală drepturile reale principale: dreptul de proprietate și dezmembrămintele drepturile reale derivate: uzul, uzufructul, abitația, servitutea, superficia drepturile reale accesorii: gajul, ipoteca, privilegiile, dreptul de retenție drepturile de creanță obligațiile […]

Drept comercial

Constituire societăți și modificare acte constitutive întocmirea dosarului de constituire și reprezentarea la Registrul comerțului, inclusiv on-line cu semnătură electronică întocmirea dosarelor privind mențiunile : mutare sediu, modificare CAEN, cesiuni de părți sociale, majorare /diminuare de capital social, suspendări întocmirea dosarelor privind dizolvarea și lichidarea voluntară, radierea alte activități juridice în relația cu Registrul Comerțului […]

Drept fiscal

Cabinetul nostru acordă asistență  și consultanță privind legile fiscale, precum și reprezentare în instanță. Consultanță privind dreptul fiscal declarații fiscale- obligații și termene procedurale,  efecte, sancțiuni interpretarea  și explicarea legislației  privind stabilirea, modificarea, stingerea obligațiilor fiscale consultanță privind TVA intracomunitar consultanță privind rezidenții și nerezidenții fiscali note de consultanță scrisă Redactare acte,  contracte și declarații  […]

Dreptul comerțului internațional

Cabinetul nostru  se axează în principal pe  acordarea de consultații juridice specifice contractelor de comerț internațional. Acordăm consultații juridice pe aspecte  particulare, precum: Condițiile de validitate ale contractelor comerciale internaționale Viciile de consimțământ Cauza și obiectul Regimul nulității contractelor comerciale internaționale Consultații privind încheierea  contractelor: Operațiunile precontractuale Locul negocierii Principiul libertății contractuale Oferta și acceptarea […]

Dreptul muncii

În materia dreptului muncii, Cabinetul nostru asigură  asistență, consultanță juridică și reprezentare, atât  pentru angajatori, cât și pentru salariați. Redactare acte și contracte de dreptul muncii întocmirea  contractelor  individuale de muncă întocmirea dosarului de personal redactarea  contractelor   de muncă temporară în raport cu Agențiile de muncă temporară redactarea  contractelor  colective de muncă redactarea  actelor […]

Dreptul penal al afacerilor

În  materia dreptului  penal al afacerilor am  asistat și asistăm clienți în litigii, precum: Infracțiuni contra patrimoniului prevăzute în Noul cod penal: abuzul de încredere, art. 238. abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, art. 239 bancruta simplă, art. 240 bancruta frauduloasă, art. 241 gestiunea frauduloasă, art. 242 însușirea bunului gasit sau ajuns din eroare la […]

Insolvență

Cabinetul Drăgan Iacob – Constantin oferă următoarele servicii în materia insolvenței: Consultanță  privind legislația relevantă în  materie analiza situației juridice a societății din perspectiva deschiderii procedurii întocmirea dosarului de  insolvență note de consultanță scrisă Redactare acte, contracte și declarații  adrese, scrisori, memorii  plan de reorganizare declarații  pe propria răspundere Asistență juridică și reprezentare în instanță formularea […]

Traduceri și interpretariat limba italiană

Drăgan Iacob – Constantin este autorizat de Ministerul Justiției pentru traduceri și interpretariat limbă italiană. Serviciile noastre de traducere și interpretariat sunt autorizate pentru domeniul juridic. Clienții noștri sunt în egală măsură atât autoritățile cu activități în domeniul justiției, cât și persoane fizice sau juridice. Asigurăm servicii pentru: CSM, Ministerul Justiției, Parchete, DNA, organe de […]

Cui ne adresăm?

Firme noi / start-up

Investitori străini

IMM, PFA,  Profesioniști din diverse domenii de activitate, profesii liberale

Persoane fizice și juridice

Experiență relevantă

Cabinetul nostru este axat cu preponderență pe activități juridice specifice dreptului afacerilor.

Activitatea noastră juridică se întinde de la faza de start-up până la la realizarea cu succes a proiectelor clienților.

 • asistență și consultanță  juridică în tranzacții (achiziții, vânzarea afacerii);
 • consultanță  juridică și reprezentare  în  vederea constituirii  și autorizării  cabinetelor și clinicilor medicale, cabinetelor  de optică și oftalmologie;
 • consultanță  și asistență  în domeniul energiei regenerabile( crearea societăților, due-dilligence pentru proiecte, asistență și consultanță pentru demararea proiectelor, conceperea și încheierea contractelor, negociere);
 • consultanță privind investițiile imobiliare( consultanță privind legislația în materie, asistență  și consultanță  pentru dezvoltatori, cum ar fi : constituirea firmei, acordarea opiniilor juridice privind profitabilitatea investiției, asistență la negocierea contractelor  întocmirea și verificarea actelor  necesare, organizarea și coordonarea ședințelor, dezvoltarea și aplicarea strategiilor, consultanta, dizolvare, lichidare, reprezentare);
 • consultanță juridică privind dezvoltarea și promovarea unor afaceri din domeniul producției( indiferent de domeniul de activitate);
 • consultanță și asistență juridică  pentru societăți din domeniul comerțului cu amănuntul și en-gros, HORECA, obținere avize, autorizații;
 • constituire, modificare acte societăți comerciale, lichidări( experiență în crearea a numeroase societăți, din variate domenii de activitate, modificări ale actelor constitutive și lichidări);
 • reprezentare în instanță( dosare de insolvență, angajarea răspunderii  persoanelor responsabile de insolvență, dosare civile intre profesioniști, dosare civile, dosare penale în cauze cu infracțiuni economice, de drept penal al afacerilor, recuperări de creanțe);
 • asistență și reprezentare  în fata  organelor statului( Primării, Administrații financiare,  Parlament,  Prefecturi, Direcția Generala a Vămilor, Registrul Comerțului, OSIM, DSP, ITM,  Ministere, Agenții guvernamentale și neguvernamentale, Asociații profesionale);
 • asistență și reprezentare în fața altor persoane fizice și juridice( cu ocazia soluționării unor diferende, semnarea contractelor de afaceri, negocieri, tranzacții,  rezolvarea  problemelor de natură juridică);
 • participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale persoanei juridice;
 • redactări contracte de afaceri de drept intern și international ( orice tip de contracte  inclusiv  acte, scrisori, notificări, memorii, proiecte de afaceri, analize și studii de specialitate);
 • soluționarea litigiilor pe cale amiabilă, încheiere tranzacții;
 • asistență notarială;
 • interpretariat și traducere limba italiană

Principiile noastre

Experiență

Experiența noastră se măsoară în 22 ani de practică și  mii de clienți mulțumiți.

Respect

Principiu de bază pentru orice relație avocat-client

Rezultate

Suntem orientați spre atingerea obiectivelor, depunând maximă diligență în tot ce întreprindem în folosul clienților.

Promptitudine

Suntem preocupați de eficiență, rapiditate, punctualitate.

Misiune

Strategia noastră se  bazează pe dezvoltarea unei relații avocat – client,  menită să furnizeze clienților  informații  la timp și în mod corect despre demersurile necesare în fiecare caz.

Credem în valorile fundamentale ale relației dintre avocat și client, considerând că numai astfel putem avea deschisă calea unui dialog, iar clientul va putea înțelege în mod concret ceea ce facem pentru fiecare caz.

Ne implicăm  activ  pentru punerea în aplicare a ideilor de afaceri ale clienților,  creăm cadrul juridic necesar în vederea atingerii obiectivelor  acestora.

Valori fundamentale

Încredere

Construim relații solide bazate pe încredere, o valoare definitorie pentru succesul pe termen lung.

Confidențialitate

Respectăm regulamentele privitoare la datele personale. Stabilim de
comun acord cu clientul și alte date și informații ce  se vor circumscrie în jurul acestei valori
esențiale.

Performanță

Suntem de părere  că  doar printr-o formare continuă putem  fi pregătiți pentru schimbările continue ale legislației.

Pasiune

Suntem pasionați de ceea ce facem.  Ne asigurăm că activitatea noastră   este în concordanță cu așteptările și cerințele clienților.

Teamwork

Pentru proiecte mai ample  echipa se completează din surse externe.
Avem o echipă multidisciplinară, în funcție de proiectele clienților. Colaborăm atât cu alți avocați, români și străini, cât și cu diverși profesioniști, cum ar fi: notari, consultanți fiscali, experți contabili, mediatori, economiști,  practicieni în insolvență, experți imobiliari, traducători/interpreți, consultanți în accesarea fondurilor europene, informaticieni, graficieni, web-designeri, experți din diverse domenii.

Articole și jurisprudență

Informații juridice și articole scrise de noi

Solicită o consultație