Dreptul muncii

În materia dreptului muncii, Cabinetul nostru asigură  asistență, consultanță juridică și reprezentare, atât  pentru angajatori, cât și pentru salariați.

Redactare acte și contracte de dreptul muncii

 • întocmirea  contractelor  individuale de muncă
 • întocmirea dosarului de personal
 • redactarea  contractelor   de muncă temporară în raport cu Agențiile de muncă temporară
 • redactarea  contractelor  colective de muncă
 • redactarea  actelor adiționale la contractele individuale de muncă privind: modificarea salariului, modificarea felului muncii, clauze de  fidelitate, clauze de neconcurență, clauze de confidențialitate,  clauze GDPR,  clauze de formare profesională,  clauze de mobilitate, clauze de folosire autoturism,  etc.
 • redactarea  Regulamentelor  de ordine interioară, Regulamentelor  de organizare și funcționare,  politicilor de confidențialitate, GDPR, etc
 • redactarea Deciziilor de administrator, CA., hotărârilor AGA
 • redactarea deciziilor de concediere, de suspendare, de detașare, etc.
 • redactarea de scrisori de motivare, scrisori de respingere a unui candidat, formulare de evaluare  profesională, scrisori privind concilierea conflictului
 • întocmirea de proceduri de promovare, de sancționare sau de concediere disciplinară

Asistență juridică și consultanță  acordată salariaților

 • la semnarea contractelor de muncă și a actelor adiționale
 • la negocierile purtate cu angajatorul
 • cu ocazia medierii conflictelor 
 • la cercetarea disciplinară
 • cu ocazia  soluționării cererilor în instanță
 • redactarea cererilor în raport cu angajatorul

Asistență juridică, consultanță  și reprezentarea angajatorilor

 • în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii
 • cu ocazia implementării procedurilor interne
 • la negocierile individuale și colective cu salariații, reprezentanții acestora sau cu sindicatele 
 • în cazul medierii conflictelor cu salariații
 • comunicarea noutăților legislative în domeniul relațiilor de muncă 
 • asistență juridică pentru departamentul de resurse-umane
 • reprezentarea în relația cu ITM, Ministerul Muncii
 • obținerea avizelor și autorizațiilor pentru agenții de muncă temporară și agențiile de plasare de forță de muncă
 • asistență la întocmirea contractului cu un agent de muncă temporară
 • reprezentare în instanță cu ocazia soluționării cauzelor 
 • note de consultanță scrisă