Dreptul penal al afacerilor

Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN > Dreptul penal al afacerilor

În  materia dreptului  penal al afacerilor am  asistat și asistăm clienți în litigii, precum:

Infracțiuni contra patrimoniului prevăzute în Noul cod penal:

 • abuzul de încredere, art. 238.
 • abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor, art. 239
 • bancruta simplă, art. 240
 • bancruta frauduloasă, art. 241
 • gestiunea frauduloasă, art. 242
 • însușirea bunului gasit sau ajuns din eroare la făptuitor, art. 243
 • înșelăciunea, art. 244
 • înșelăciunea privind asigurările, art. 245
 • deturnarea licitațiilor publice, art. 246
 • exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile, art. 247

Infracțiuni comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

 • frauda informatică, art. 249
 • efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, art. 250
 • acceptarea operațiunilor financiare în mod fraudulos, art. 251

Infracțiuni privind distrugerea și tulburarea de posesie, art. 253-256

Infracțiuni în legi speciale: 

 • Legea 86/2006 privind Codul  vamal, 
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal
 • Legea contabilității nr 82/1991
 • Legea 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului
 •  Legea 31/1990 privind societățile
 •  Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
 • Legea  58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
 • Legea 59/1934 asupra cecului
 • Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență
 • Legea 84/1992 privind regimul zonelor libere
 • Legea 8/1996 privind privind dreptul de autor și drepturile conexe
 • Legea 64/1991 privind brevetele de invenție
 • Legea 129/1992 privind protecția modelelor și desenelor
 • Legea 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
 • Legea 297/2004 privind piața de capital
 • Legea 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție
 • Legea 356/2002 privind comerțul electronic
 • Legea 18/1991 a fondului funciar
 • OUG 195/2005 privind protecția mediului
 • Legea 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări
 • Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor  în construcții
 • Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
Acordăm consultanță în chestiuni legale pentru prevenirea riscului  de a ajunge în situații limită, asistăm clienții în fața instanțelor, organelor cu activitate jurisdicțională, mediatori.