Categorie: Informatii juridice

Avocat Dragan > Informatii juridice
a man and a woman working for a delivery company

C.I.M.- Perioada de probă

Ce trebuie să  știți despre perioada de probă? Ați auzit de multe ori vorbindu-se despre perioada de probă. Este bine de știut ce anume să aveți în vedere. În niciun caz perioada de probă nu poate să constea într-o muncă neremunerată sau fără contract valabil. Perioada de probă este prevăzută în art. 31 din Codul […]

Read More
hands people friends communication

C.I.M.- Clauza de confidențialitate

Ce trebuie să știți despre clauza de  confidențialitate? Corelații cu obligația de informare.  Art. 26 din Codul muncii dispune: „1) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi după încetarea acestuia, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite […]

Read More
modern workspace with tv and table

Acte necesare pentru constituirea unei S.R.L.

  Documente necesare pentru  constituirea unei SRL Act constitutiv Actul constitutiv se poate redacta  sub semnătură privată, se poate  atesta de avocat,  sau autentifica la notarul public. Daca la cap social se include si bun imobil atunci e necesara forma autentică. Declarații pe propria răspundere Acestea sunt  date de către asociați și  administratori, or de reprezentanții […]

Read More
concentrated black man grabbing head with hands sitting at table

Pagube produse angajatorului

Producerea de pagube angajatorului Prevederile Codului muncii Pentru cazurile în care salariații  produc o pagubă angajatorului, Codul muncii prevede în art 254 faptul că aceștia răspund patrimonial,  iar condițiile cerute sunt: să fie vorba de o pagubă materială( dovedită și evaluată) paguba să se datoreze salariatului această pagubă să fie în legătură cu munca celui […]

Read More
sign pen business document

C.I.M- Clauza de neconcurență

Ce trebuie să știți despre clauza de neconcurență? Clauza de neconcurenţă este facultativă, așadar, lăsată la latitudinea părților  din contractul  de muncă ( CIM).  Întrucât ea prevede o restrângere a dreptului la muncă, se prevede plata unei indemnizații lunare  de către angajator pe toată durata clauzei de neconcurenţă, ca o recompensă  pentru prejudiciile pe care […]

Read More