Dreptul comerțului internațional

Avocat Dragan > Dreptul comerțului internațional

Cabinetul nostru  se axează în principal pe  acordarea de consultații juridice specifice contractelor de comerț internațional.

Acordăm consultații juridice pe aspecte  particulare, precum:

 • Condițiile de validitate ale contractelor comerciale internaționale
 • Viciile de consimțământ
 • Cauza și obiectul
 • Regimul nulității contractelor comerciale internaționale

Consultații privind încheierea  contractelor:

 • Operațiunile precontractuale
 • Locul negocierii
 • Principiul libertății contractuale
 • Oferta și acceptarea ofertei- condiții de validitate  și acceptarea tacită
 • Locul încheierii contractului
 • Revocarea ofertei
 • Caducitatea și încetarea efectelor ofertei

Pe lângă clauzele indispensabile , cum ar fi: identificarea părților, obiectul, calitatea și cantitatea bunurilor sau serviciilor, ambalare, marcare, termenele și locul livrării,  în cadrul contractelor pe care le redactăm sau asupra cărora ne exprimăm opinia  juridică-în cazul în care sunt redactate- avem în vedere  includerea unor clauze speciale,  după caz, precum:

 • Clauze asigurătorii împotriva riscurilor valutare sau nevalutare și clauze de continuare a raporturilor contractuale
 • Clauze de opțiune a locului de plată
 • Clauze privind răspunderea contractuală
 • Clauze de revizuire a prețului
 • Clauza ofertei concurente
 • Clauza clientului celui mai favorizat
 • Clauza solve et repete
 • Clauze  privind preîntîmpinarea și soluționarea litigiilor
 • Clauze de confidențialitate
 • Clauze GDPR
 • Clauze de neconcurență
 • Clauza de hardship( impreviziune)
 • Clauza primului refuz( de preemțiune)
 • Clauze de exonerare de răspundere

Etc .

Tipuri de contracte pentru care acordăm  consultații juridice, redactare, verificare, completare, asistență la negocierea și semnarea contractelor, conciliere, asistență la mediere:

 • Contractul de vânzare  comercială internațională
 • Contractul internațional de agenție( agency) 
 • Contractul de intermediere ocazională
 • Contractul internațional de franchising
 • Contractul internațional de distribuție exclusivă
 • Contractul internațional de transport de mărfuri
 • Contractul de lease-back
 • Contractul de know-how
 • Contractul de factoring
 • Contractul de engineering
 • Contractul  de export
 • Contractul  de import
 • Contractul  de licență
 • Contractul  de executare de lucrări
 • Contractul  de lohn
 • Contracte de prestări-servicii
 • Contracte de service
 • Contracte de intermediere de forță de muncă