Considerații cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari

Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN > Articole > Considerații cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari

Considerații cu privire la salarizarea lucrătorilor temporari în lumina noilor reglementări ale art. 92 alin. (3) și (4) din Codul muncii republicat

Articol publicat în Revista Română de Dreptul muncii,  nr. 5/2015 și are la bază legislația relevantă până la data scrierii articolului, aprilie 2015.

 Revistă indexată în baze de date internaționale: EBSCO, PRO QUEST, HEINONLINE).

Pentru detalii:

https://www.juridice.ro/382436/revista-romana-de-dreptul-muncii-nr-52015.html

https://www.proquest.com/openview/77bd19d7d99d338c1c015253df96fddb/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=2026876

https://blog.wolterskluwer.ro/consideratii-cu-privire-la-salarizarea-lucratorilor-temporari/

https://www.ujmag.ro/reviste/revista-romana-de-dreptul-muncii-nr-5-2015

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––