ICCJ- Jurisprudenta dividende: Suma primita de asociatul unic care nu a facut dovada folosirii in scopul desfasurarii activitatii economice trebuie considerata dividend.

Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN > Articole > Jurisprudenta > ICCJ- Jurisprudenta dividende: Suma primita de asociatul unic care nu a facut dovada folosirii in scopul desfasurarii activitatii economice trebuie considerata dividend.

Potrivit dispoziţiilor art. 7 pct. 12 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dividendele reprezintă o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui deţinător de acţiuni sau părţi sociale, drept consecinţă a deţinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.

Conform tezei finale a aceluiaşi articol, dacă suma plătită de o persoană juridică pentru bunurile sau serviciile furnizate în favoarea unui acţionar sau asociat al persoanei juridice este efectuată în scopul personal al acestuia, suma respectivă este considerată dividend.

Afla mai multe din articolul disponibil aici:

https://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=149032

Iacob Constantin DRĂGAN

Avocat

Baroul București