Hotărârea din 22 martie 2022 (C-117/20, EU:C:2022:202) a Curții Europene de Justiție

Cabinet de avocat DRAGAN IACOB CONSTANTIN > Articole > Jurisprudenta > Hotărârea din 22 martie 2022 (C-117/20, EU:C:2022:202) a Curții Europene de Justiție

 

Rezumat

Hotărârea din 22 martie 2022 (C-117/20, EU:C:2022:202) a Curții Europene de Justiție, Marea Cameră, a analizat aplicarea principiului ne bis in idem în cazul bpost, prestatorul istoric de servicii poștale din Belgia. Cazul implica o amendă impusă de autoritatea belgiană de reglementare din sectorul poștal și o amendă impusă de autoritatea de concurență națională pentru aceleași fapte.

În 2010, bpost a introdus un nou sistem de tarifare. Autoritatea belgiană de reglementare din sectorul poștal a impus o amendă de 2,3 milioane de euro bpost pentru o presupusă diferență de tratament nejustificată între intermediari și clienții direcți. Această decizie a fost anulată ulterior de Curtea de Apel din Bruxelles.

În 2012, autoritatea belgiană de concurență a constatat că bpost a săvârșit un abuz de poziție dominantă prin noul sistem de tarifare și a impus o amendă de 37,4 milioane de euro. Această decizie a fost, de asemenea, anulată de Curtea de Apel din Bruxelles pe motiv că este contrară principiului ne bis in idem.

Curtea de Casație din Belgia a anulat hotărârea Curții de Apel și a trimis cazul înapoi la aceeași instanță. Curtea de Apel din Bruxelles a adresat apoi Curții Europene de Justiție două întrebări preliminare privind aplicarea principiului ne bis in idem.

Curtea Europeană de Justiție a constatat că principiul ne bis in idem interzice cumulul de proceduri și sancțiuni penale pentru aceleași fapte  și împotriva aceleiași persoane. Condiția „bis” presupune existența unei decizii anterioare definitive, iar condiția „idem” se referă la identitatea actelor materiale.

Curtea a concluzionat că procedurile inițiate împotriva bpost de autoritatea de reglementare din sectorul poștal și de autoritatea de concurență vizau aceleași fapte, astfel încât condiția „idem” era îndeplinită. Cu toate acestea, Curtea a menționat că restricția principiului ne bis in idem poate fi justificată în temeiul articolului 52 alineatul (1) din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, cu condiția ca restrângerea să respecte substanța drepturilor și libertăților fundamentale și să urmărească un obiectiv de interes general.

În cazul de față, Curtea a constatat că cele două proceduri – una privind reglementarea sectorială poștală și cealaltă privind protecția concurenței – aveau obiective legitime distincte. Astfel, cumulul de proceduri și sancțiuni era justificat pentru a asigura continuarea liberalizării pieței serviciilor poștale și pentru a garanta o concurență nedenaturată pe piața internă.

Cu toate acestea, Curtea a subliniat că un cumul de proceduri și sancțiuni trebuie să respecte principiul proporționalității. Restricțiile impuse drepturilor și libertăților trebuie să fie necesare și să răspundă efectiv obiectivelor legitime. De asemenea, aceste restricții nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile urmărite.

Astfel, instanța de trimitere a fost responsabilă să stabilească dacă faptele care au fost supuse celor două proceduri sunt identice și dacă cumulul de proceduri și sancțiuni respectă condițiile de proporționalitate.

Concluzii

Această hotărâre subliniază importanța respectării principiului ne bis in idem în cadrul procedurilor penale și administrative, interzicând cumulul de proceduri și sancțiuni pentru aceleași fapte și împotriva aceleiași persoane. Cu toate acestea, restricția principiului ne bis in idem poate fi justificată în anumite circumstanțe, atât timp cât se respectă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei și se urmărește un obiectiv de interes general.

În cazul de față, Curtea Europeană de Justiție a constatat că cele două proceduri inițiate împotriva bpost, una de către autoritatea de reglementare din sectorul poștal și alta de către autoritatea de concurență, vizau aceleași fapte. Cu toate acestea, Curtea a recunoscut că există obiective legitime distincte în aceste două domenii și că un cumul de proceduri și sancțiuni poate fi justificat în scopul asigurării unei piețe poștale liberalizate și a concurenței nedenaturate pe piața internă.

Cu toate acestea, Curtea a subliniat că un cumul de proceduri și sancțiuni trebuie să fie proporțional și să respecte substanța drepturilor și libertăților fundamentale. Restricțiile impuse trebuie să fie necesare și să răspundă efectiv obiectivelor legitime, fără a fi disproporționate în raport cu scopurile urmărite.

Astfel, hotărârea Curții Europene de Justiție evidențiază necesitatea echilibrului între respectarea principiului ne bis in idem și atingerea obiectivelor de interes general în cadrul proceselor administrative și penale. Este responsabilitatea instanței de trimitere să evalueze identitatea faptelor, respectarea condițiilor de proporționalitate și asigurarea drepturilor fundamentale în cazul cumulului de proceduri și sancțiuni. Aceasta este o concluzie importantă în ceea ce privește interpretarea și aplicarea principiului ne bis in idem în contextul european.

 

Referințe:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2023-04/ro-_selection_des_grands_arrets_2022.pdf

 

Iacob Constantin DRĂGAN

Avocat

Baroul București