Drept fiscal

Cabinetul nostru acordă asistență  și consultanță privind legile fiscale, precum și reprezentare în instanță.

Consultanță privind dreptul fiscal

 • declarații fiscale- obligații și termene procedurale,  efecte, sancțiuni
 • interpretarea  și explicarea legislației  privind stabilirea, modificarea, stingerea obligațiilor fiscale
 • consultanță privind TVA intracomunitar
 • consultanță privind rezidenții și nerezidenții fiscali
 • note de consultanță scrisă

Redactare acte,  contracte și declarații  în materia dreptului  fiscal

 • adrese, scrisori, memorii  către ANAF, Ministerul Finanțelor Publice
 • redactare declarații pe propria răspundere
 • redactare contracte de consultanță fiscală pentru colaborarea cu consultanții fiscali  și experții contabili
 • întocmire dosare privind obținerea CIF, NIF, cod de TVA , inclusiv pentru PFA, PFI.

 Asistență juridică și reprezentare

 • asistență  la întocmirea declarațiilor fiscale privind impozite și taxe, TVA
 • asistență la negocierea contractelor  cu consultanții fiscali și experții contabili
 • asistență  acordată managerilor  cu privire la obligațiile fiscale ale societății 
 • asistență acordată departamentului  financiar- contabilitate
 • asistență în cadrul ședințelor AGA, C.A.
 • asistență în cadrul întâlnirilor managerilor cu  ANAF
 • asistență  în cazul controalelor  organelor de inspecție fiscala MFP și ANAF
 • reprezentarea societății în raport cu autoritățile statului, cu atribuții în domeniul  fiscal
 • asistență juridică și reprezentare privind atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului pentru datoriile fiscale, conform Codului de procedură fiscală,  în relația cu ANAF

Asistență juridică și reprezentare în instanță

 • contestații împotriva actelor administrativ- fiscale, la ANAF și instanță
 • contestații privind refuzul emiterii unui act administrativ fiscal
 • plângeri prealabile
 • suspendarea actului administrativ- fiscal
 • punerea în executare a hotararilor judecatoresti